ALTANA 1 ALTANA 2 ALTANA 3
290 x 290 x 210 290 x 290 x 210 Sześciokatna
Bok: 180 cm
Średnica: 370cm
 
ALTANA 4 ALTANA 5 ALTANA 6
300 x 300 x 210 Sześciokatna
Bok: 180 cm
Średnica: 370 cm
290 x 290 x 210
330 x 330 x 210
390 x 390 x 210
 
ALTANA 7 ALTANA 8 ALTANA 9
290 x 290 x 210
330 x 330 x 210
390 x 390 x 210
290 x 290 x 210
330 x 330 x 210
390 x 390 x 210
290 x 290 x 210
 
Instrukcja montażu altany kwadratowej
Instrukcja montażu altany sześciokątnej