KRATKA SKOŚNA KRATKA SKOŚNA
Z ŁUKIEM
KRATKA SKOŚNA
Z ŁUKIEM FALISTYM
180 x 180 cm 3181821
180 x 150 cm 3181521
60 x 180 cm 3061821
41 x 180 cm 30411821
180 x 180 cm 3181822
180 x 150 cm 3181522
60 x 120 cm 3181222
100 x 180 cm 3101822
180 x 180 cm 3181823
180 x 150 cm 3181523
180 x 120 cm 3181223
 
KRATKA SKOŚNA
ZE SZPICEM
PRZYSTAWKA
Z ŁUKIEM FALISTYM
PRZYSTAWKA ŚCIĘTA
Z ŁUKIEM FALISTYM
60 x 210/180 cm 3062127 90 x 158/137 cm 3091525 180 x 180 cm 3091526
 
   
  KRATKA SKOŚNA
Z ŁUKIEM WKLĘSŁYM
 
  180 x 180 cm 3181824
180 x 158 cm 3181524
180 x 40 cm 3180424
 
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŁOTY PEŁNE   PŁOTY OZDOBNE
     
 
 
PŁOTY AŻUROWE   PŁOTY SZTACHETOWE